VESTI... iz sveta... mode... kulture... umetnosti... filma... muzike... tehnike... nauke...
RUBRIKA
Hbz trends spring 2017 florals 06 dolce e gabb rs17 2191 2
Moda
 mg 7607
Ličnosti
 luz6825
Ličnosti
TEMA

ŽENE, IPAK, IMAJU PRAVA!

Šta da uradite ako ne možete da napredujete na poslu zato što ste žena ili neće da vas zaposle zato što više niste dovoljno mladi i atraktivni? Svakako ne treba da odustajete od svojih ambicija, a najmanje od svojih prava. Evo kako možete da ih ostvarite...

Womens rights equal human rights 650x431