ВЕСТИ... из света... моде... културе... уметности... филма... музике... технике... науке...
РУБРИКА
20116917 1692584684370064 1307747860621302516 o
Мода
Shutterstock 147690509
Лепота и здравље
Untitled
Личности
ТЕМА

Да ли жене могу све?

Све више жена руши стереотип о избору између каријере и породице. Оба циља су достижна, али по коју цену?

19956820 1691852481109951 596611513063818255 o