Ličnosti / Tema broja
Womens rights equal human rights 650x431

ŽENE, IPAK, IMAJU PRAVA!

Šta da uradite ako ne možete da napredujete na poslu zato što ste žena ili neće da vas zaposle zato što više niste dovoljno mladi i atraktivni? Svakako ne treba da odustajete od svojih ambicija, a najmanje od svojih prava. Evo kako možete da ih ostvarite...

Sve je počelo onda kada je S. S. podnela pritužbu poverenici za zaštitu ravnopravnosti. Ona se požalila na preduzeće u kojem radi i navela da je diskriminisana na osnovu pola. Prema njenim tvrdnjama, nije mogla da napreduje u skladu sa stepenom stručne spreme koji je imala, a kao razlog navela je pripadnost ženskom polu.

Uprkos akademskoj diplomi doktorke nauka, nalazila se na radnom mestu za koje je smatrala da nije primereno njenom obrazovanju. Međutim, to nije sve. Navela je i to da se zaposleni muškarci, koji imaju isto akademsko zvanje, već nalaze na rukovodećim pozicijama. Povodom ovog pitanja, više puta obraćala se rukovodstvu preduzeća, ali nije dobila odgovor. Takođe, koeficijent kojim je vrednovan njen posao neuporedivo je bio niži od koeficijenta koji imaju muškarci na istom tom radnom mestu, što se direktno odražavalo i na njenu platu.

 

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, koja je rešavala ovaj slučaj, ipak je ustanovila da nije bilo diskriminacije, jer nije propisana obaveza poslodavca da raspoređuje zaposlene na druga radna mesta u skladu sa kvalifikacijama koje steknu dok su u radnom odnosu. Ali, ona je reagovala na nešto drugo. Ukazala je da je članom Zakona o ravnopravnosti polova propisano da je obaveza poslodavca, koji ima više od 50 radnika, da na rukovodećim mestima mora da ima 30 odsto žena.

A onda se saznalo da je taj procenat u ovom preduzeću daleko ispod propisanog. Sagledavajući ove, ali i druge činjenice, poverenica je ovom preduzeću uputila preporuku da blagovremeno započne sa izradom plana mera za otklanjanje neravnomerne zastupljenosti polova. Ovakvih slučajeva ima dosta i svaki postavlja samo jedno pitanje – zašto ne postoji jednakost između žena i muškaraca kad smo po zakonu isti i kad postoje zakoni koji štite ženska prava?

PIŠE: NIKOLA TODORIĆ 

Ličnosti / Tema broja
17880186 1659178227710710 3793581129255454862 o

DA LI ĆETE UĆI U BRAK SA POGREŠNOM OSOBOM? 

06407bfb7a89ebfe09de2f68d4c0cf5b

ŽENE UVEK ŽELE LJUBAV!

A87440dfa3f05ae573dd58bf7dfe6d8c

PRIJATELJICA KOJA ŽIVOT ZNAČI!

Lifetime of work office romance

ROMANSA NA POSLU!

Women killed domestic violence

Žene ne smeju da poriču realnost